SMARTLAND 

Integrated spatial solutions for sustainable urban deltas

  BLOG             PROJECTEN           THEMA'S         PRODUCTEN          TEAM          NETWERK        CONTACT

iStock_57273558_SMALL
groenpaneel 2

PRODUCTEN

SMARTLAND ontwerpt integrale innovatieve ruimtelijke oplossingen voor een duurzame samenleving. We bouwen vanuit onze expertise in de Nederlandse Delta aan een leefbare klimaatbestendige wereld, nationaal en internationaal, op systeemschaal en op lokale schaal, in projecten waarin landschap, stedenbouw, watermanagement, ecologie, architectuur en product design samenkomen. We ontwerpen door alle schaalniveaus heen van schetsontwerp tot een voor uitvoering gereed ontwerp. Onze ontwerpen komen tot stand in een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, belanghebbenden, gebruikers en SMARTLAND. Onze producten worden naar wens opgeleverd in fullcolour, rijk geïllustreerde ontwerpboeken en/of tekeningen op schaal en/of digitaal aangeleverd in PDF, CAD of GIS.

 

We onderscheiden de volgende productgroepen:

ONTWERP OPENBARE RUIMTE

We ontwerpen door alle schaalniveaus heen van schetsontwerp tot een voor uitvoering gereed ontwerp. Onze ontwerpen komen tot stand in een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, belanghebbenden, gebruikers en SMARTLAND. Onze producten worden naar wens opgeleverd in fullcolour, rijk geïllustreerde ontwerpboeken en/of tekeningen op schaal en/of digitaal aangeleverd in PDF, CAD of GIS.

 

REGIONALE VISIES & GEBIEDSONTWIKKELING

We ontwerpen door alle schaalniveaus heen van schetsontwerp tot een voor uitvoering gereed ontwerp. Onze ontwerpen komen tot stand in een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, belanghebbenden, gebruikers en SMARTLAND. Onze producten worden naar wens opgeleverd in fullcolour, rijk geïllustreerde ontwerpboeken en/of tekeningen op schaal en/of digitaal aangeleverd in PDF, CAD of GIS.

 

RUIMTELIJK ADVIES

We ontwerpen door alle schaalniveaus heen van schetsontwerp tot een voor uitvoering gereed ontwerp. Onze ontwerpen komen tot stand in een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, belanghebbenden, gebruikers en SMARTLAND. Onze producten worden naar wens opgeleverd in fullcolour, rijk geïllustreerde ontwerpboeken en/of tekeningen op schaal en/of digitaal aangeleverd in PDF, CAD of GIS.


 

ONDERSZOEK (Research by design)

We geloven in de kracht van ontwerpen bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Frisse ideeën komen niet voort uit ervaring maar vanuit het ontwerpend onderzoeken van de opgave. Hierbij gaan we steeds opzoek naar slimme verbindingen, confrontaties en ontmoetingen om zo tot een meerwaarde te komen voor opdrachtgever, landschap en gebruikers. Het is onze manier om intensief samen te werken met opdrachtgevers, belanghebbenden en andere disciplines. Door analyses en modellen met verschillende oplossingen schetsend te onderzoeken en 1:1 te tekenen. Komen we snel tot nieuwe inzichten waarbij we door dit beeldend te maken in schetsen, beelden, cartografie en 3D visualisaties opdrachtgevers, belanghebbenden en gebruikers op een natuurlijke manier kunnen meenemen in het gedachtegoed.

ONTWERPPROCES-BEGELEIDING

Ondersteuning bij de begeleiding van ontwerpprocessen op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw en productdesign. Ondersteuning van ontwerpprocessen in tijdelijke ontwerpteams bijvoorbeeld bij prijsvragen of tenders (prijsvraag- en tendersupport). SMARTLAND staat voor een ontwerpgedreven procesbegeleiding. Hierbij staat de klant centraal. We gebruiken ontwerpen als medium om te komen tot wel overwogen en breed gedragen beslissingen in het ontwerpproces. SMARTLAND is geen blackbox waar aan het eind van het ontwerpproces een konijn uit de hogehoed komt. Communicatie met de klant is voor ons van groot belang bij de totstandkoming van het ontwerp.

PRIJSVRAAG- & TENDERSUPPORT

SMARTLAND geeft regelmatig leiding of neemt deel aan prijsvraag- en tenderteams. We kunnen uw complete winnende bidbook verzorgen met aansprekende teksten, cartografie, illustraties, 3D visualisaties, overzichtelijke lay-out en goed verzorgde grafische vormgeving.

ONDERWIJS, LEZINGEN & WORKSHOPS

Léon Emmen, Klaas Jan Wardenaar en Roel Wolters hebben allen ruime ervaring in het architectuur onderwijs. We worden regelmatig gevraagd door bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de TU Delft om gast colleges te verzorgen of om studenten te begeleiden met hun afstudeer- en ontwerpprojecten. Het overdragen van kennis en enthousiasme voor het vakgebied op jonge ontwerpers vinden we een belangrijk onderdeel van ons werk.

EXPERT JUDGEMENT

Léon Emmen, Klaas Jan Wardenaar en Roel Wolters hebben allen ervaring met het geven van adviezen en beoordelingen van architectenbureaus, bedrijven, studenten en ruimtelijke initiatieven, in verschillende commissies. Zoals de Commissie MER en Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) Provincie Noord-Holland (Klaas Jan) en de beoordelingscommissie praktijkervaring op de Academie van Bouwkunst Amsterdam (Léon en Roel)

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016