top of page

Verticaal landschap Stories


De wijk Buiksloterham in Amsterdam heeft een bijzondere stedenbouwkundige doelstelling meegekregen. Dit voormalige havengebied moet een stedelijk laboratorium worden, gericht op duurzame circulaire stedenbouw. Langs het in Buiksloterham gelegen Johan van Hasseltkanaal ontwerpt Olaf Gipser Architects, in samenwerking met SMARTLAND, een woontoren aan de rand van het water. Dit doen ze in opdracht van de Bouwgroep CPO Samenwerkers BSH20A. Het geplande bouwvolume bestaand uit een stedelijke wand langs de Johan van Hasseltkade en de Ridderspoorweg en een torenvolume van 45 meter hoog. SMARTLAND, dat aangesloten is bij Rainproof Amsterdam, richt zich op de duurzame, groene en hemelwater-vertragende aspecten van dit gebouw. ​


Het project bevindt zich in de oude noordelijke IJ-havens, voorheen de brakke zee-arm het IJ. Daarmee staat het gebouw aan het einde van de landschappelijke gradiënt van het achterland tot aan de zee. Voor het groenconcept van dit gebouw hebben we dit horizontale landschap als het ware rechtop gezet, met de soorten voor het heuvelland bovenin en soorten van de riviermonding op begane grond. Het levert een gevarieerd en dynamisch beeld op, met als verrassing een spel van voorjaars- en herfstkleuren en een winterbeeld waarin groenblijvende struiken het beeld bepalen. ​


​ Het gebouw bevat groene waterbergende daken en een patchwork van groene nissen over de gevels, steeds een dubbele verdieping hoog. De nissen huisvesten gelaagd opgebouwd groen, bestaand uit een boom, enkele struiken, bodem-, hang- en klimplanten. De soortensamenstelling hebben we in belangrijke mate bepaald op basis van de wind- en hittebestendigheid van soorten, aangezien een toren soms extreme omstandigheden kent. De basis voor de begroeiing in de gevel wordt gevormd door voldoende substraat en een volledig geautomatiseerde watervoorziening. ​


​ De groene nissen zorgen voor filtering van de lucht in de woning, zuurstof, verkoeling en geluiddemping, maar ook voor natuur dichtbij, geluid van bladeren, geur van bloemen en de kleur van de seizoenen. De groene daken zorgen voor verkoeling en isolatie, energievoorziening en wateropslag en voor een mooi groen beeld, dat de bewoners zelf kunnen uitbouwen tot functionele dak-moestuin. Samen met balkons en wintertuinen vormen ze een gevarieerde driedimensionale groene schil rondom de kern van het gebouw.

Project in samenwerking met Olaf Gipser Architects.bottom of page