top of page

SMARTLAND maakt Gelderland mooier


Met een innovatief en integraal plan voor het revitaliseren van Gelderse rivierkommen hebben we met ons plan WATERBOEREN uit 58 ingezonden plannen de derde plaats behaald.


Het plan transformeert vervallen boerderijen in verdroogde rivierkommen tot vitale ‘waterboerderijen’. Deze zijn gericht op natte landbouw, kroosvaren- en lisdodde-teelt, maar ook op waterberging, waterzuivering, biodiversiteit en recreatie. Samengebracht in een uitgekiend ontwerp zal deze waterboerderij een prachtig visitekaartje vormen voor Gelderland en de Delta Nederland.
Ons plan WATERBOEREN, met als concrete uitwerking een locatie bij De Lucht A2 in de Bommelerwaard, gaat over het transformeren van vervallen boerderijen in verdroogde rivierkommen tot vitale nieuwe boerenbedrijven gericht op natte landbouw. ‘Waterboerderijen’, met name gericht op kroosvaren- en lisdodde-teelt, wat inmiddels bewezen heeft hoge waarde te hebben, als bouwmateriaal, diervoeder of als basis voor bio-energie. Maar het plan gaat veel breder dan alleen de agrarische waarde.

De natte teelten zijn bijzonder goed bestand tegen waterpeilfluctuaties, waarmee de waterboerderijen tevens dienst kunnen doen als waterberging voor nabijgelegen stedelijke gebieden. Het voorkomt bij piekbuien overstroming van de lagere delen van het komgebied, maar spaart juist ook water op voor droge perioden. Daarnaast doen ze dienst als waterzuivering, van het stedelijk straatwater, maar bijvoorbeeld ook als nazuivering van lokale rioolwaterinstallaties. Dit levert naast bemesting voor de teelten ook schoner water op voor de omgeving. Ook het project zelf is nadrukkelijk ‘natuurinclusief’ ontworpen, door bewust ruimte te laten voor stroken nat hooiland, kenmerkend voor de rivierkommen.

Ten slotte hebben we deze uitwerking ook een recreatief karakter gegeven, door vanaf de A2 en verzorgingsplaats De Lucht zichtlijnen over het water en door het gebied te creëren, met wandel- en vlonderpaden, een informatiecentrum natte landbouw en een knooppunt voor kano- en fietsrecreatie.


bottom of page