top of page

Slotmanifestatie Panorama Markermeer-IJmeer groot succes; een wenkend toekomstbeeld in wording


Het Markermeer blijkt bij velen onbekend en ongeliefd. Dat remt ontwikkelingen die de ecologische kwaliteit van het systeem moeten herstellen en versterken. Samen met HNS werken wij daarom aan een toekomstbeeld voor het Markermeer-IJmeer, een breed gedragen perspectief als trekker voor kwalitatieve integrale ontwikkelingen.Comments


bottom of page