Slotmanifestatie Panorama Markermeer-IJmeer groot succes; een wenkend toekomstbeeld in wording

November 9, 2017

Het Markermeer blijkt bij velen onbekend en ongeliefd. Dat remt ontwikkelingen die de ecologische kwaliteit van het systeem moeten herstellen en versterken. Samen met HNS werken wij daarom aan een toekomstbeeld voor het Markermeer-IJmeer, een breed gedragen perspectief als trekker voor kwalitatieve integrale ontwikkelingen.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016