‘Holwerd aan Zee’ en ‘Sustainable Urban Engineering of Territory’

November 20, 2017

SMARTLAND geeft les aan de TU Delft in de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Inspirerend om een steeds sterker samenhangend verhaal over te brengen op de studenten!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016