top of page

Landschaps- en ecologisch ontwerp Kavel 42A IJburg


Tender in samenwerking met MVRDV (gebouwontwerp), Topotek 1 met Smartland (landschap, openbare ruimte en ecologie), ARUP (duurzaamheid en engineering), Skonk(conceptontwikkeling), De Wijde Blik (communicatie enparticipatie) en Vonik Design (beeldende kunst).


Landschapsontwerp IJburg verenigt een bijzondere landschappelijke kwaliteit met grootstedelijkheid. Ook het landschaps- en buitenruimteontwerp geeft uitdrukking aan dit fenomeen. Uitgangspunt voor het ontwerp is een geleidelijke overgang tussen de stedelijke kade aan de havenzijde en een natuurlijke oever aan de zijde van de Willy Mullenskade. Deze gradiënt tussen stedelijk en landschappelijk wordt vormgegeven door een patroon van scherfachtige vormen, gebaseerd op het patroon van kruisende zichtlijnen. Deze vormentaal zorgt voor een uniforme uitstraling en faciliteert tegelijkertijd een diverse invulling. De scherven worden naar gelang positie en functie steenachtig of met groen ingevuld en incidenteel geprogrammeerd met bijzondere publieke of ecologische functies. Het landschap vormt zo een divers mozaïek variërend in schaal, programma, oppervlak, materialisering, beplanting en ecologische functie. Buitenruimte en hallen lopen zoveel mogelijk in elkaar over door toepassing van vergelijkbare bestrating en vloerafwerking. Het groen dringt de binnenruimte van de hallen binnen, zodat ook het interieur de landschappelijke gradiënt ondersteunt. Geïnspireerd door het bijzonder waterrijke IJburg versmelt het gebouw met de openbare ruimte en het omringende (water)landschap. Gebouw, groen en water vormen één ecologisch systeem; van dak tot plint en van oever tot interieur.

Natuurlijke oever Aan de natuurlijke oever wordt water, groen en land maximaal met elkaar verweven. Op vier strategische plekken aan deze oever is plaats gemaakt voor een bijzonder landschappelijk element. Een drijvend plateau naast Hal Een dient, naast spelaanleiding, als podium voor incidentele buitenluchtvoorstellingen. De gevel van het filmhuis is zodanig te openen dat de tribune zicht heeft over deze plek. Daardoor worden architectuur en landschap sterk met elkaar in verbinding gebracht. Bij de overgang tussen hal Een en hal Twee is een collectie aan sport- en spelaanleidingen bedacht. Naast pingpong, een dunk court en fitnesstoestellen past hier een speelbadje met gefilterd water en een watertrap. De derde landschappelijke interventie tussen hal Twee en hal Drie is groen van aard. Hier komt de ecologische waarde van het landschapsconcept volledig tot uiting. Regenwater en grijswater wordt gezuiverd in een weelderige cascade van begroeide bassins. Naast het hotel is plek voor een getrapt terras met vergezicht over de gracht.


​Waterhuishouding De terrassen op de daken van de tweede verdieping bufferen via de schuine gevels en hoger gelegen dakvlakken regenwater. Dit water wordt geleidelijk vrijgegeven en gefilterd op verschillende niveaus ten behoeve van het collectieve en publieke groen in het plan. Om ook in drogere tijden voldoende water te hebben voor het landschap, wordt water opgeslagen op het dak, een zogenoemd Polderdak. Mocht een overschot dreigen vlak voor een opkomende regenbui, dan kan het overtollige water geregisseerd worden losgelaten als spectaculair watergordijn in hal Twee. Dit water wordt via het natuurlijke filter weer vrijgegeven aan het wateroppervlak van de haven.Karakter De beoogde materialen voor het landschap passen zowel bij het stoere havenkarakter als de ecologische kwaliteiten. Beton, grind, staal en hout, afgewisseld met accentkleuren, worden aangevuld door een choreografie van bloeiende bloemen en waterplanten. Het landschapsontwerp draagt bij aan het bijzondere karakter van het plan en verbindt de openbare ruimte, ecologie en architectuur op een manier die IJburg nog niet kent.


Comments


bottom of page