Who is closing the loop? Lecture DOOR & SMARTLAND

September 17, 2018

 DOOR architecten en SMARTLAND Landschapsarchitecten werken samen aan de circulaire stad; klimaatadaptief, (natuur)inclusief, energieneutraal, waterneutraal en zonder afval! Ze dagen bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte uit om deel te nemen aan de circulaire economie. Deze opgave vraagt om een andere benadering waarin de stad wordt opgevat als een ecosysteem, wat of wie zijn de missing links om het gehele systeem circulair te laten functioneren? In het ontwerp leidt dit tot vergaande integratie van gebruiker, architectuur en openbare ruimte. Want zo kunnen we lokaal de cirkels sluiten en het aanwenden van grondstoffen, water en energie reduceren.

 

Datum: 17 September

Sprekers: Saskia Oranje en Léon Emmen

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016