top of page

Interactieve bewonersparticipatie Bad Vilbelpark


Afgelopen 1 april en 11 april organiseerde de Gemeente Huizen 2 bewoners avonden met als onderwerp de toekomst van het Bad Vilbelpark. Smartland Landschapsarchitecten presenteerde op deze twee avonden een analyse van de recente problemen in het park en een voorstel voor de aanpak van deze problemen met betrekking tot wateroverlast en omvallende bomen. In het tweede deel van de presentatie werden een aantal kansen, mogelijke ingrepen en voorstellen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark aan de bewoners voorgelegd. De ontwerpers hadden nadrukkelijk nog geen ontwerp gemaakt, maar presenteerde een aantal mogelijkheden voor het park binnen 4 thema’s:

  • Natuur en water

  • Landschap en ontmoeting

  • Sport, spel en beweging

  • Productie en medegebruik

​Het doel van de avond was om zoveel mogelijk meningen op te halen van de bewoners over de voorstellen voor de aanpak van de acute problemen in het park en de voorstellen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark. Verder was er gelegenheid om vragen in te dienen en om opmerkingen te plaatsen bij het gepresenteerde. De bewoners konden op een interactieve manier meedoen met de presentatie via hun smartphones. In totaal hebben op deze manier 163 omwonenden hun mening gegeven. Daarnaast zijn analoog nog veel suggesties binnen gekomen bij de Gemeente Huizen. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, die van grote waarde is bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Bad Vilbelpark.

bottom of page