top of page

STADgesprek Mobiliteit: niet minder, maar anders


Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Veel Hagenaars willen graag meer groen of speelplekken in de stad. Maar nu de stad hard groeit, is ruimte schaars. Ook auto’s nemen veel ruimte in beslag. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is de uitdaging. Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht zijn drie bekende verkeersknelpunten in Den Haag waar het verkeer vaak vast staat. Zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid staan onder druk.

Ontwerpers Léon Emmen (SMARTLAND landscape architects), Cor Simon (BoschSlabbers Landschapsarchitecten), Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw & Strategie) en Melvin Kaersenhout (studioMAEK) maakten toekomstverkenningen voor Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht. Ze laten zien dat de leefkwaliteit sterk verbetert, als we kiezen voor andere vormen van mobiliteit.

‘Vier wielen in de stad zijn er twee te veel’

Professionals en ontwerpers zien kansen om prettige plekken te maken, door het autogebruik te verminderen. Volgens Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, zijn ‘vier wielen in de stad er eigenlijk twee te veel’. Fietsen en lopen nemen veel minder ruimte in, zijn gezonder en mensen op straat maken de leefomgeving aantrekkelijker. Er ontstaat ruimte voor groen, speelplaatsen, terrassen of wonen.

Mobiliteit: kiezen of verliezen?

Nadenken over leefbaarheid en bereikbaarheid is niet nieuw. Al eerder heeft Den Haag belangrijke stappen gezet om de leefbaarheid te verbeteren door ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Deze tentoonstelling laat aan de hand van archiefbeelden zien welke keuzes er toen gemaakt zijn. Ook nu moeten we kiezen. Wat moet er nu veranderen in de inrichting van de stad en het mobiliteitsgedrag van mensen?

Tentoonstelling STADgesprek Mobiliteit

Datum: Dinsdag 29 oktober

Locatie: Centrale lobby, Atrium stadhuis Den Haag

Aanvang 16.30 uur

bottom of page