top of page

Natuurinclusieve brug over de Duivendrechtse Vaart

VenhoevenCS + SMARTLAND zijn geselecteerd om de nieuwe brug over de Duivendrechtsevaart te ontwerpen. Deze brug wordt de entree naar het nieuwe stadsdeel Amstelkwartier.

Een interessante opgave omdat de brug op een markant punt in Amsterdam ligt. Binnen de ring, in stedelijk gebied, maar tegelijkertijd in het uiterste puntje van de Amstelscheg, dus ook in de natuur. Op deze overgang van stad en landschap hebben we de brug daarom als een binnenstedelijke maar nadrukkelijk natuurinclusieve brug ontworpen.

Er komt een bloemrijke middenberm, in de brugbalken komen de nestkasten van huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen in de brug voorzieningen voor zeldzamere planten en dieren in de stad, met schuil-, nestel- en slaapplekken voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels.

Brug Duivendrechtsevaart verbindt de nieuwe wijk met zowel stad als natuur en draagt bij aan het ecologische netwerk van Amsterdam.

Team: Mobilis | TBI, VenhoevenCS architecture+urbanism, Smartland

bottom of page