Team One Architecture geselecteerd voor de MRA opdracht Resilience by Design!

March 11, 2020

Team One Architecture is geselecteerd voor de MRA opdracht ‘Resilience by Design’, met als centrale vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de Metropoolregio Amsterdam? Met breed en enthousiast team gaan we deze uitdagende opgave aan!

TEAM: One Architecture & Urbanism, SMARTLAND landscape architects, OverMorgen, Arcadis, Jupiter, Climate Adaption Partners, Drift, WUR en University of Pennsylvania.


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016