top of page

Renovatie van het Vilbelpark te Huizen in volle gang

6 mei 2021 - Graafmachines rijden af en aan door het Bad Vilbelpark: de afgelopen maanden werden langzaam de nieuwe vormen zichtbaar van de waterpartij. Meer water in het park maakt het Bad Vilbelpark klimaat adaptief, en voorkomt de wateroverlast die het park tot nu toe parten speelden. Het park krijgt nu een betere drainage en er is meer waterbergingscapaciteit bij extreme hoosbuien.


Het water wordt op sommige plekken verbreedt en de ecologische oevers worden aangelegd. Deze moeten ook gaan zorgen voor diversiteit in waterdiepten en oeverprofielen, en dat komt de biodiversiteit, zowel de flora als fauna ten goede. De verbredingen van de waterpartijen zijn al goed zichtbaar. Ook worden er worden ondiepe dwarsslootjes gegraven die het kwel- en regenwater naar de centrale watergang brengen.


Gelukkig laten de vogels en vissen zich niet wegjagen. Zo gauw als de graafmachines zijn verdwenen strijken de reigers en aalscholvers neer op de vers geprofileerde ecologische oevers op zoek naar een visje.Comments


bottom of page