SMARTLAND is een multi-disciplinair landschap ontwerpbureau met een internationale focus. Met onze professionele wortels in de Nederlandse Rijn Delta hebben we ruime ervaring in het omgaan met ruimtelijke opgaven in dichtbevolkte gebieden, die we projecteren in stedelijke delta's over de hele wereld.

 

Vanuit dit perspectief richten we ons op de urgente uitdagingen waar de planeet op dit moment voor staat. Wij ontwikkelen innovatieve, geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor projecten waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen. Wij lossen problemen op die universeel zijn en die grens overschrijdend zijn met designoplossingen die uniek zijn en op maat gemaakt.

 

Natuurlijke systemen vormen het uitgangspunt in onze zoektocht naar oplossingen. Wij zijn van mening dat kennis en specifieke belevingservaringen in het landschap onvermijdelijk leiden tot waardering en zorg voor het milieu. Wij maken landschap begrijpelijk, leesbaar en leefbaar.

 

We hebben een ruime ervaring op verschillende schaalniveaus, van openbare ruimte tot regionale visies. Binnen deze range ligt onze focus op de volgende thema's:

 


STAD & LAND
• Stedelijk groen en metropolitane parken
• Groene infrastructuur
• Groene daken en gevels
• Stadslandbouw
• Plattelandsontwikkeling

• Eco-resorts


CULTUREEL- EN INDUSTRIEEL-ERFGOED
• Bescherming en ontwikkeling van cultureel en natuurlijk erfgoed
• Regeneratie van industrieel erfgoed


WATER
• Stedelijk water management
• Ruimte voor de rivier
• Kustbescherming


KLIMAAT EN MILIEU
• Vuilstort saneringen
• Strategiën voor klimaatadaptatie

Workshops
Water gardens
Bridges
Wetland park
Slow traffic systems
Infrastructure
Redewable energy
Urban climate
Urban farming
CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016