top of page

SMARTLAND werkt aan Nova DeltaSMARTLAND is op dit moment intensief betrokken bij het project NOVA DELTA. Een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Topsectoren. Het gaat over het integreren van verschillende duurzame initiatieven en technieken in de Noordzee tot een concreet project als onderzoekspilot en als basis voor verdere ontwikkeling.

Doel is om hiermee structureel bij te gaan dragen aan de uitdagingen waar Nederland, en de planeet als geheel, op dit moment voor staat. Dat gaat om opgaven als vegroting van de productie van voedsel voor mens en dier door mn zeewierkweek, transitie van fossiele naar duurzame energie door op zee optimaal wind-, golf- en zonne-energie te winnen, en om ultiem klimaatbestendig en duurzaam te gaan wonen door het ontwikkelen van een drijvende zelfvoorzienende stad. Dit alles gecombineerd met het herstellen van het ecosysteem van de Noordzee, onder andere als basis voor duurzame visserij.

Separaat zijn deze ontwikkelingen allemaal al meermalig op zee toegepast of op kleinere schaal getest. Het project NOVA DELTA zoekt vooral naar de synergie tussen deze initiatieven. Dus de meerwaarde die ontstaat door initiatieven te combineren in een SMART integraal ontwerp.

Voordat het project een vaste vorm krijgt is ingezet op het lanceren van het idee, onder andere middels een promotiefilmpje. Een fragment hiervan, waarin we vooral wind- en golfenergie, zeewierteelt en herstel van de Noordzee-ecologie laten zien, is te zien via de onderstaande link.
bottom of page