SMARTLAND werkt aan innovatieve, geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor projecten waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen. Wij lossen problemen op die universeel zijn en die grens overschrijdend zijn met designoplossingen die uniek zijn en op maat gemaakt. We hebben een ruime ervaring op verschillende schaalniveaus, van openbare ruimte tot regionale visies. Binnen deze range ligt onze focus op de volgende thema's:

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016