top of page

SMARTLAND neemt deel aan Zeewierplatform


Stichting Noordzeeboerderij zet zich in voor het ontwikkelen van zeewierteelt als duurzame teelt op de Noordzee. Vanuit de betrokkenheid van SMARTLAND bij het project Nova Delta en daarmee bij het integraal benutten van de duurzaamheidskansen op de Noordzee, hebben wij ons bij dit Zeewierplatform aangesloten.Andere deelnemers beslaan de hele keten, van productie tot gebruik, van ontwikkelaars van de grote windparken op zee tot horeca en zeewier verwerkende industrie.


Op 9 maart hebben wij ons als ontwerpbureau gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst rond Multifunctioneel Ruimtegebruik van de Noordzee. We hebben besproken dat we zeewierteelt zien als een nieuwe maar realistische activiteit die de kansen van de zee op een duurzame manier benut. Het vangt nutriënten uit het water terug als cyclische schakel in de voedselketen, het vangt CO2 in, het levert voedsel, het produceert eiwitten voor veeteelt zonder aantasting van regenwoud of gebruik van zoetwater en het produceert nieuwe grondstoffen voor oa bioplastics en medicijnen. Daarnaast is de teelt uitstekend te combineren met andere activiteiten die op zee plaatsvinden, zoals opwekken van windenergie, golfenergie, maar ook met de instelling van zeereservaten die naast duurzame visserij zullen leiden tot het herstel van het Noordzee-ecosysteem.

In het Nova Delta project is het voornemen om deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk met elkaar te verbinden in een concreet project. De koppeling van Zeewierteelt met Windenergie lijkt daarin een eerste veelbelovende stap. Wij gaan aan de slag met het ontwerpend onderzoeken van de ruimtelijke aspecten en de mogelijkheden van deze mooie combinatie.Comments


bottom of page