top of page

VNO-NCW zet NOVA DELTA op de agenda


In haar dossier over de Sustainable Urban Delta besteedt VNO-NCW aandacht aan Nova Delta, als project waarin de sprong naar de Noordzee als onderdeel van de Delta wordt gemaakt. Hierin is de intentie om initiatieven en ontwikkelingen op zee voor het eerst ruimtelijk te combineren, zoals ook in de Noordzee 2050 Gebiedsagenda vanuit de ministeries I&M en EZ is voorgesteld.


Beeld: Fabian Krausz

Belangrijk voor de nieuwe kabinetsperiode is dat dit project naar een concreter niveau wordt getild. Allereerst door een ontwerpstudie op te starten waarin verschillende integratiethema’s nader worden onderzocht, zoals zeewierteelt binnen de structuur van windparken, of een zeereservaat in combinatie met sanering van oude olieplatforms. Om hiermee vervolgens een concreet en realistisch plan te tekenen dat Nederland op de kaart zet als veilige en vooruitstrevende Sustainable Urban Delta.

Dezelfde overheden, maar ook grote ontwikkelaars wat betreft olie of wind, zijn aan zet om dit nu op te pakken. Door dit thema in het komende regeerakkoord op te nemen en er dan ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.


Comments


bottom of page