SMARTLAND geselecteerd voor “Nieuwe energie voor het landschap”


Voor de Open Oproep van het Stimuleringsfonds “Nieuwe energie voor het landschap”. heeft SMARTLAND een voorstel ingediend dat draait om ‘Natte Landbouw’ in het Groene Hart. Energieteelt in dit geval, in de vorm van lisdodde-teelt. Deze levert niet alleen efficiënt bio-energie, maar draagt vooral ook bij aan het stoppen van oxidatie van veen, verminderen van CO2 uitstoot, remmen van bodemdaling en daarmee behoud en versterking van het historisch veenweidelandschap. Er is vooral ingezet op de implementatie-strategie. Met een aantal partners gaat de transitie naar een echt duurzaam gebruik van het (natte) veenlandschap nu ‘bottom-up’ in gang gezet worden.CONTACT  SMARTLAND landscape architects |  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016