Natte landbouw project in vakblad ROm


In het ROmagazine artikel "Integraal ontwerpen aan erfgoed en klimaat" van Jaco Boer wordt aandacht besteed aan de het natte landbouw project van de coalitie SMARTLAND, Bureau Lantschap, Radboud Universiteit, Veenweide Innovatie Centrum, vier waterschappen en enkele agrariërs. Met dit project willen we door middel van de teelt van lisdodde schone energie uit biomassa produceren, het karakter van het veenweidelandschap behouden en de bodemdaling een halt toeroepen.CONTACT  SMARTLAND landscape architects |  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016