top of page

‘Holwerd aan Zee’ en ‘Sustainable Urban Engineering of Territory’


SMARTLAND geeft les aan de TU Delft in de masteropleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Inspirerend om een steeds sterker samenhangend verhaal over te brengen op de studenten!bottom of page