top of page

Watertuin Infinity Park Yixing

In het midden van het Infinity Park is een watertuin gepland. De belangrijkste functie is het revitaliseren van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie. Mensen kunnen helder en schoon water ervaren als een unieke kwaliteit van het Infinity Park. SMARTLAND ontwierp de watertuin om mensen alle aspecten van water te laten zien. Het heeft een grote verscheidenheid aan ruimtes en sferen.



Het water stroomt vanaf de RWZI over het irrigatiekanaal naar het Landbouwcentrum. Er is een brede overloop bij het aquaduct waar het water 2 meter in het eerste bassin van de watertuin valt. Dit aquaduct wordt gecombineerd met een brede en verhoogde promenade. Dit is de belangrijkste wandelroute tussen het Infinity Centre en het Agriculture Centre.



De eerste stap is het expliciet laten zien van het uitstromende water door middel van een grote waterval. Deze wordt opgebouwd uit bakstenen muurtjes waarop mensen kunnen zitten of lopen. De muurtjes en dammetjes verdelen de watertuin in verschillende waterniveaus. Tegelijkertijd creëren deze muurtjes en dammetjes een netwerk van kleine paden, waardoor het toegankelijk wordt voor bezoekers. Dichtbij het Infinity Centre zijn bakstenen muurtjes gebruikt, verder naar de rivier en het wetland toe veranderen ze in kleine groene dijkjes. In de dammen zijn een aantal cascades en overvloeipunten gebouwd om de bekkens met elkaar te verbinden en meer zuurstof, dynamiek en geluid in het water te brengen. Stapstenen en vlonders maken de watertuin nog toegankelijker. De vormen van de dammen en de beplante vegetatie zijn zo ontworpen dat de watertuin verandert van cultureel en besloten bij het Infinity Centre naar natuurlijk en open bij de rivier en het grotere wetland.



De watertuin wordt gebruikt om het uitstromende water van de Concept AWZI te revitaliseren. De verschillende compartimenten van de watertuin zijn allemaal net iets anders ontworpen. Met verschillende waterniveaus, dieptes en profielen, waardoor verschillende waterhabitats ontstaan. Planten en dieren worden zo geïntroduceerd dat de watertuin dient als een eco-integratiegebied. In het Nederlands wordt deze stap de 'Waterharmonica' genoemd.


- De eerste stap is het maximaal terugbrengen van zuurstof in het water en het introduceren van kleine kreeftachtigen en weekdieren die de zuurstof gebruiken om wat kleinere organische deeltjes uit het water te filteren en te gebruiken;


- De tweede stap is het introduceren van grotere dieren zoals kleine visjes die zich voeden met de kreeftachtigen en essentiële voedingsstoffen afgeven om het microbiële leven in het water weer op gang te brengen;


- De derde stap is het introduceren van helofyten en onderwaterplanten om de beluchting van wortels en bladeren te verbeteren, voor verdere aërobe microbiële denitrificatie van het water;


- De vierde stap is het introduceren van het ritme van waterfluctuaties van het riviersysteem en daarmee van intermitterende aerobe en anaerobe microbiële processen in de bodem.


Het principe van de 'waterharmonica' is ontwikkeld door het meten en optimaliseren van een groot aantal ecologische sleutelfactoren, zoals: concentratie zwevende deeltjes en vrije bacteriën, organische vervuiling en zuurstofgehalte, concentratie ziekteverwekkers en gifstoffen, nutriëntenniveaus, biodiversiteit, ecologische complexiteit, enzovoort. We zullen faciliteiten voor deze specifieke metingen en experimenten ontwerpen en integreren in de structuur van de watertuin.



Kinderen spelen voor hun plezier. Daardoor leren ze en ontwikkelen ze zich. SMARTLAND ontwierp een aantal speelse educatieve elementen voor de watertuin. Natuurlijk zijn mensen nooit te oud om te leren, daarom zullen de educatieve elementen in de watertuin ook interessant zijn voor volwassenen.



De watermuur

De watermuur is een 45 m lange muur in de watertuin. Een in de muur geïntegreerde waterpartij daagt kinderen uit om te spelen.

De watertafel

Mensen kunnen wat water uit het bassin van de watertuin oppompen in de watertafel. Vergrootglazen zijn gemonteerd op flexibele armen aan de rand van de tafel. Kleine organismen zoals schaaldieren en weekdieren worden zichtbaar in een dunne waterfilm op de witte ondergrond.

De watercilinders

Op een platform in de watertuin komen twee doorzichtige cilinders te staan. De eerste cilinder toont het vuile water. De tweede cilinder staat vast en toont het schone water dat door de RWZI wordt geproduceerd.

De waterkubus

De waterkubus geeft inzicht in het water van het bassin. Een watervolume in een glazen tank wordt boven het wateroppervlak opgetild. Het maakt gebruik van de capillaire werking en trekt het vacuüm van de glazen watertank die ondersteboven in het watertuinbassin staat. Op deze manier wordt het onderwaterleven onthuld.



bottom of page