top of page

Het platteland heeft de toekomst, Blauwe Kamer 01/18


De Blauwe Kamer van maart 2018 ligt in de winkels. In dit nummer het dossier “Het platteland heeft de toekomst”. Overal ondergaat het platteland grote veranderingen. In het dossier worden de vaak sluipende transformaties verkend. Centrale vraag: hoe kan ontwerp bijdragen aan duurzame en economische perspectieven voor een platteland dat niet alleen betrouwbaar voedsel levert, maar ook een gezonde en vitale leefomgeving is? Ter inspiratie is op bladzijde 43 ons project “Waterboeren” opgenomen. Het plan transformeert vervallen boerderijen in verdroogde rivierkommen tot vitale ‘waterboerderijen’. Deze zijn gericht op natte landbouw, kroosvaren- en lisdodde-teelt, maar ook op waterberging, waterzuivering, biodiversiteit en recreatie.

SMARTLAND werkt in verschillende projecten intensief aan de toekomst van ons platteland. Op het platteland komen een aantal urgente thema’s samen zoals de landbouwtransitie naar duurzamere en meer circulaire vormen van landbouw, klimaatadaptatie, en de energietransitie. Daarnaast heeft het platteland grote cultuurhistorische waarde en is ze van groot belang voor de leefbaarheid van stad en dorp. Het is onze missie om al deze thema’s te integreren in inspirerende duurzame plattelandslandschappen.Comments


bottom of page