top of page

Wie sluit de cirkel? Lezing DOOR & SMARTLAND op de Vakbeurs Openbare RuimteDOOR architecten en SMARTLAND Landschapsarchitecten werken samen aan de circulaire stad; klimaatadaptief, (natuur)inclusief, energieneutraal, waterneutraal en zonder afval! Ze dagen bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte uit om deel te nemen aan de circulaire economie. Deze opgave vraagt om een andere benadering waarin de stad wordt opgevat als een ecosysteem, wat of wie zijn de missing links om het gehele systeem circulair te laten functioneren? In het ontwerp leidt dit tot vergaande integratie van gebruiker, architectuur en openbare ruimte. Want zo kunnen we lokaal de cirkels sluiten en het aanwenden van grondstoffen, water en energie reduceren.

Datum: 17 September

Sprekers: Saskia Oranje en Léon Emmenコメント


bottom of page