top of page

Drijvende Kracht


DRIJVENDE KRACHT combineert vier grote maatschappelijke opgaven die in Zwolle:

1. Efficiënt opwekken van duurzame energie;

2. Water-piekberging bovenstrooms van de stad als klimaatgerichte ruimtelijke adaptatie;

3. Circulaire landbouw gericht op productie van biobased bouw- en isolatiematerialen;

4. Energiebesparende warmte/koeltesystemen voor bedrijven.

Sleutelfactor is het opzetten van water in het gebied, het inzetten van drijvende zonnepanelen op dit water en het inrichten van een zoom van lisdoddeteelt als bescherming en als productieve landschappelijke inpassing. Hierbij wordt tevens een bestaande zandwinplas betrokken, door ook hierop drijvende zonnepanelen en een groenzoom te realiseren. Water geeft koeling aan de zonnepanelen en verhoogt daarmee de efficiëntie sterk. Ook de reflectie van zonlicht via het water levert bij de toegepaste ‘bifacial’ panelen een veel hogere efficiëntie. Drijvende panelen maken daarnaast een zeer vlakke opstelling mogelijk met een minimum aan windvang, constructie en landschappelijke impact.Het centrale deel van polder Sekdoorn wordt gedomineerd door de hoogspanningsmasten. Het is een knooppunt in het hoogspanningsnetwerk. Dit landschap manifesteert zich nu al als een energie landschap. Het ontwerp van DRIJVENDE KRACHT sluit hierbij aan door de drijvende zonneakkers in dit centrale deel rond de hoogspanningsleidingen te ontwikkelen. Om de zonneakkers komt een brede zoom van natte landbouw. Hier wordt lisdodde geteeld. Deze zoom zorgt ervoor dat de zonneakkers in het beeld vanaf maaiveld nauwelijks zichtbaar zijn. Hierop zijn enkele geregisseerde uitzonderingen. Plekken waar doorzichten zijn op het grootste zonneakker landschap van Europa. Zo is er een zicht ontworpen vanaf het spoor, daar waar de hoogspanningskabels het spoor kruisen. Vanuit de trein biedt het een indrukkend weids uitzicht over dit surrealistische landschap van zonneakkers.
bottom of page