top of page

Mengen wonen en werken in 2030


In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. Een Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de (versnelde) ontwikkeling van woningbouwlocaties in de directe nabijheid van stations mogelijk te maken en de agglomeratiekracht van Zuid-Holland maximaal te benutten. Moeten bepaalde bedrijven wijken voor huizen? Kun je wonen in de buurt van industrie zonder overlast? Hoe behoud je werkgelegenheid? Kortom, hoe kunnen werken en wonen in de komende decennia samengaan zodat de agglomeratiekracht van Zuid-Holland wordt benut?

Voor deze woningbouwopgave zijn 13 transformatielocaties gedefinieerd langs de bestaande infrastructuur op de lijn Dordrecht-Leiden. Kenmerkend voor deze transformatielocaties is de huidige aanwezigheid van HMC industrie en bedrijven. Eén van de geïdentificeerde kansen/knelpunten in de transformatielocaties is de balans tussen wonen en werken. Hoe maak je een je een gemengd woon-werk milieu, inclusief de beton en asfaltcentrales van 2030 en de hindercontouren die daarvoor gelden?

DOOR Architecten en SMARTLAND, Studio Marco Vermeulen en Must Stedebouw verkennen voor de Bouwcampus hoe de ontwikkelingen van deze HMC industrie-sectoren zijn te combineren met hoogstedelijke woningbouw. Wat zijn de ruimtelijke implicaties van het mengen van deze industrie in 2030. Centraal staat de zoektocht naar het mengen van wonen en werken op het lokale niveau en de regionale opgave waar Zuid-Holland voor staat. Kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen (beton/asfalt/zand en grind) die van invloed zijn op de sector?

Comments


bottom of page