Schetsontwerp zuidoostrand Driehuis

SMARTLAND werkt in samenwerking met Bureau UUM aan de uitwerking van een landgoedmodel als richtinggevend perspectief voor de integrale gebiedsontwikkeling van de zuidoostrand van Driehuis. Hierin gaan de nieuwe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand.

CONTACT  SMARTLAND landscape architects |  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016