top of page

Schetsontwerp zuidoostrand Driehuis

SMARTLAND werkt in samenwerking met Bureau UUM aan de uitwerking van een landgoedmodel als richtinggevend perspectief voor de integrale gebiedsontwikkeling van de zuidoostrand van Driehuis. Hierin gaan de nieuwe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand.

bottom of page