top of page

Toekomstperspectief Amsterdam Wetlands


SMARTLAND ondersteunt, in samenwerking met Bui-TeGewoon | groenprojecten, Staatsbosbeheer in het Provinciale project ‘Toekomstperspectief Amsterdam Wetlands’. Hierbij gaat het om het bereiken van een ‘Inhoudelijk gedeeld perspectief en uitvoeringsagenda’, als eerste deelresultaten van het Projectplan Waterland-Oost.

bottom of page