Toekomstperspectief Amsterdam Wetlands


SMARTLAND ondersteunt, in samenwerking met Bui-TeGewoon | groenprojecten, Staatsbosbeheer in het Provinciale project ‘Toekomstperspectief Amsterdam Wetlands’. Hierbij gaat het om het bereiken van een ‘Inhoudelijk gedeeld perspectief en uitvoeringsagenda’, als eerste deelresultaten van het Projectplan Waterland-Oost.

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016