top of page

Lisdoddeteelt Marickenland start!

De aanplant van lisdodde teelt in Marickenland gaat van start! De provincie Utrecht treft in juni 2019 voorbereidingen voor deze pilot. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

De pilot van 50 hectare zal circa 10 jaar duren, waarbij we onderzoeken hoe lisdodde het beste groeit, wat het effect is op het watersysteem en de natuur, en wat er nodig is om de oogst mogelijk te maken.

bottom of page