top of page

3x natuurinclusief-bouwen in de praktijk!

Bezoek onze natuur-inclusieve projecten tijdens de Dag van de Architectuur.

NEW WEST

Olaf Gipser Architects / VURB Architects / Smartland landscape architects


NEW WEST is een hoogstedelijke woongebouw dat deel uitmaakt van de stedelijke herontwikkeling van Overtoomse Veld. Doelstelling van het project was het verbeteren van de sociale samenhang in Amsterdam Nieuw-West, een vernieuwend woon-werkconcept creëren en nieuwe, gevarieerde bewoners naar het stadsdeel trekken. De natuur moet mee in deze stedelijke ontwikkeling, van uitgebreid naar verdicht hoogwaardig ecologisch groen.


De appartementen zijn ontsloten door de galerijen rondom de collectieve groene binnentuin met een waterretentie-vijver. De overgangen tussen individuele woonruimte, de gemeenschappelijke ruimten en de openbare ruimte kregen extra aandacht in het ontwerp. Groen krijgt ook een belangrijke plaats op de galerijbalkons en op het terras met het ‘Stadsvenster’ waar gemeenschappelijke stadslandbouw kan plaatsvinden.

In de gevel zijn vleermuiskasten geïntegreerd en de vijver is special ontworpen met voldoende waterdiepte en doorstroming voor overwintering van fauna bij vorst en doorstroming voor voldoende verversing in warme perioden.

Voor het watersysteem is ingezet op vertraging van de hemelwater-afvoer door inzet van het dakvlak en de binnentuin / waterretentievijver. Door een vertraagde of begrensde afvoer vanaf deze vlakken vermindert het gebouw de piekbelasting op het rioolstelsel. Dit betekent dat na een bui het water vertraagd wordt afgevoerd, totdat deze bergingsruimte weer leeg is. Water opgeslagen in het substraat verdwijnt door verdamping via de vegetatie. De vegetaties op het dak en de binnentuin gebruiken dit regenwater.


Awards en nominaties: Zuiderkerkprijs 2020 / nominatie Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen Award 2021

Foto's © Thomas Lenden © Luuk Kramer


STORIES

Olaf Gipser Architects / Smartland landscape architects

Stories is een appartementengebouw in Buiksloterham, direct aan het IJ gelegen. Het hoogste punt van de bouw is nu bereikt en ligt op 45 meter. Daarmee is Stories momenteel het hoogste hybride-houten gebouw van Nederland.

Voor het ontwerp van het gebouw speelt natuur en stedelijk microklimaat een belangrijke rol. Het project bevindt zich in de oude noordelijke IJ-havens, voorheen de brakke zee-arm het IJ. Daarmee staat het gebouw aan het einde van de landschappelijke gradiënt van het achterland tot aan de zee. Voor het groenconcept van dit gebouw hebben we dit horizontale landschap als het ware rechtop gezet, met de soorten voor het heuvelland bovenin en soorten van de riviermonding op begane grond. Het levert een gevarieerd en dynamisch beeld op, met als verrassing een spel van voorjaars- en herfstkleuren en een winterbeeld waarin groenblijvende struiken het beeld bepalen.


De groene nissen zorgen voor filtering van de lucht in de woning, zuurstof, verkoeling en geluiddemping, maar ook voor natuur dichtbij, geluid van bladeren, geur van bloemen en de kleur van de seizoenen. De groene daken zorgen voor verkoeling en isolatie, energievoorziening en wateropslag en voor een mooi groen beeld, dat de bewoners zelf kunnen uitbouwen tot functionele dak-moestuin. Samen met balkons en wintertuinen vormen ze een gevarieerde driedimensionale groene schil rondom de kern van het gebouw.


Awards en nominaties: BNA beste gebouw van het jaar, nominatie Zuiderkerprijs 2020, nominatie nationale houtbouwprijs.

Foto's © Max Hart Nibbrig


DOMMELTUIN STADHUIS EINDHOVEN

Smartland landscape architects / Impuls


De Dommeltuin rond het Stadhuis heeft onlangs transformatie ondergaan. Een project dat onderdeel is van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en haar directe omgeving en het Eindhovense UNalab project. Eindhoven is namelijk verkozen tot Europese voorbeeldstad voor het toepassen van Nature-based Solutions. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie, het tegen gaan van stedelijke hittestress en wateroverlast en het verhogen van de belevingswaarde van natuur en biodiversiteit in de stad.

De voormalige verhoogde plantvakken die voor veel wateroverlast zorgden zijn getransformeerd tot een 3-tal wadi’s die in open verbinding staan met de Dommel, waardoor het hemelwater uit de omliggende straten kan worden opgevangen en tevens het leefgebied van bijvoorbeeld de Kamsalamander wordt vergroot.

Het nieuwe ontwerp sluit aan bij de visie van Eindhoven om de Dommel meer zichtbaar te maken in de stad en de sfeer en biodiversiteit van de rivier voelbaar te maken tot in de binnenstad. Met dit project creëren we daarnaast een sterke basis waarop op de langere termijn waterhuishoudkundige ingrepen in de directe omgeving (de Molenstraat, de Oude Stadsgracht en de Rode Loper / Stadhuisplein) kunnen aansluiten.

Voor het ontwerp zijn de kenmerkende cortenstalen randen van de voormalige Dommeltuin hergebruik en verdiept teruggeplaatst. Bijzonder is dat er tijdens de graafwerkzaamheden enkele oude muren van een Wolspinnerij en Lakenfabriek uit 1816 zijn gevonden. De Dommel in Eindhoven kent namelijk een rijke geschiedenis en vele bordjes langs de oever met verwijzingen naar dit verleden. Voor het eerst is ook echt een stukje hiervan blootgelegd en zichtbaar voor bezoekers.

Tijdens een rondleiding op de dag van de architectuur met ecoloog Leonhard Schrofer zal Roel Wolters van Smartland landscape architecture uitleg geven over nieuw ingerichte oevers van de Dommel naast het Stadhuis.


Comentarios


bottom of page