top of page

Bad Vilbelpark in Huizen omgevormd tot klimaatpark

Oktober 2023 was uitzonderlijk nat met gemiddeld over het land 162 millimeter regen tegen 84 normaal. In De Bilt viel met 218 mm een recordhoeveelheid regen. In het Bad Vilbelpark, dat regelmatig werd geplaagd door wateroverlast houdt men nu de voeten droog.


Smartland werkt aan de omvorming van stadsparken en binnenstedelijke groengebieden tot klimaatparken. Dit zijn parken die bijdragen aan het leefbaar houden van onze steden bij een veranderend klimaat. Het zijn knooppunten van ecologische structuren, biodiversiteit, wateropvang en waterberging. Deze klimaatparken binden CO2, produceren zuurstof en functioneren als een stedelijke airconditioning (Urban Airco) in warme periodes. Klimaatparken zijn de groene longen van de stad. Deze parken behouden de klassieke functies van het stadspark zoals ontmoeten, flaneren, wandelen, spelen en sporten.


Het omvormen tot klimaatparken geeft de klassieke parkfuncties een extra dimensie zoals bijvoorbeeld de waterspeelplaats in het in 2021 door Smartland opgeleverde Bad Vilbelpark in Huizen. Het Bad Vilbelpark had zwaar te leiden onder het veranderende klimaat, er was veel wateroverlast in het park en in de omliggende wijk en aangrenzende tuinen. Bij elke storm waaiden er bomen in het park om. Het werd steeds gevaarlijker om het park te betreden en voor de gemeente werd het steeds moeilijker om het park te onderhouden.


Het ontwerp van Smartland heeft zich in eerste instantie gericht op het oplossen van de wateroverlast door het verbeteren van het watersysteem. In het park is meer oppervlaktewater gemaakt door in lage delen extra watergangen te graven en door de waterafvoer via sloten en greppels te verbeteren. Waar het kon zijn ecologische oevers aangelegd. Hierdoor is de waterretentie capaciteit van de wijk enorm toegenomen. Door de sloten, greppels en ecologische oevers is de biodiversiteit ook enorm toegenomen met betere condities voor waterplanten, vis, insecten en vogels. In het ontwerp was ook een vistrap opgenomen zodat de vissen uit de randmeren het park zouden kunnen bereiken om te paaien.


Het bomenbestand is grondig opgeschoond waardoor het park een nieuwe ruimtelijke beleving heeft gekregen. Waar het eerst een donker langgerekt park was met weinig verblijfskwaliteit, volgen de verschillende ruimtes elkaar nu mooi op met doorzichten naar volgende ruimtes en naar de randen van het park. Dit heeft het gevoel van veiligheid in het park sterk verbeterd.


Het toevoegen van paden, speel- en sportfaciliteiten heeft het park van een doorgangsruimte naar een verblijfsbestemming getransformeerd. Een bestemming om een rondwandeling te maken, om te spelen en te sporten. De ecologische oevers zorgen voor een betere waterkwaliteit. De profilering van de bodem met diepe en ondiepe plekken zorgt voor een toename aan vis en amfibieën. De verblijfsplekken aan verbrede watergangen zijn gewilde plekken om te vissen of om de ijsvogel die over het water scheert te spotten.


Comments


bottom of page