top of page

Bezoekersmanagement Kennemerland Zuid

In de landschappelijk rijke en dichtbevolkte regio Kennemerland Zuid neemt de recreatiedruk steeds verder toe. Vooral de kwetsbare duinen worden op zonnige dagen druk bezocht en dat vormt een bedreiging voor de natuur. Om deze reden verkenden Smartland en Bureau BUITEN, met 16 regionale partijen, hoe het recreatief gebruik van de groengebieden beter georganiseerd kan worden. Voor een goede balans tussen natuur, cultuur en recreatie, met genoeg ruimte voor mens én dier.


Met de verkenning hebben we de regio inspiratie geboden hoe de diversiteit aan landschappen beter en verantwoord te benutten is. Maar ook hoe nieuwe recreatieruimte gevonden en ontwikkeld kan worden, gekoppeld aan de grotere opgaven. Zo bieden extra waterberging, dynamisch kustbeheer en nieuw (klimaat)bos kansen voor zowel het landschap als de inwoner en recreant!


Dit alles is haalbaar omdat de partijen in deze regio begrijpen onderdeel te zijn van een gezamenlijk landschappelijk systeem, en er een wereld te winnen is wanneer de handen ineen geslagen blijven worden voor een gezamenlijke duurzame toekomst.


Locatie: Kennemerland, NL

Type: Onderzoek, strategie en regionale visie

Opdrachtgever: PWN

Participatie: Stakeholders, experts

Team: Smartland, Bureau Buiten


Comments


bottom of page