top of page

Dafang Creative Village

Plattelandsvernieuwing is een van de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in China. Het land heeft de laatste decennia heeft een ongekend verstedelijkingsproces ondergaan, van een voornamelijk rurale samenleving tot naar schatting een miljard Chinezen die in 2050 in steden zullen wonen. Door deze transformatie zijn onder andere honderdduizenden dorpen verlaten. Veel van deze plattelandsdorpen hebben tientallen generaties van sociale, culturele en monumentale waarde, maar missen momenteel een grote toekomstige betekenis. Om deze uitdaging aan te gaan, werden NEXT architects met IVEM (Nederlands Instituut voor Cultureel Erfgoed en Marketing), SMARTLAND (landscape architects), Linda Vlassenrood, Total Design (grafisch ontwerp) door de regering van de Provincie Jiangxi en Jinxi County gevraagd om een strategie te ontwikkelen voor één van haar 102 verlaten dorpen, en dat als model kon dienen voor vele andere. De keuze viel op ‘Dafang’, een totaal vervallen dorp met grote stukken land eromheen. Ons voorstel was om er één of twee nieuwe iconische gebouwen neer te zetten en de rest te restaureren en ruimte te creëren voor exposities van kunstenaars en designers. Daarnaast wilden we ook de relatie van het dorp met landschap weer herstellen.


Project team: IVEM Nederlands Instituut voor Cultureel Erfgoed en Marketing, NEXT architects, SMARTLAND landscape architects, Linda Vlassenrood, Total Design

Client: Provincie Jiangxi, Jinxi County

Research scope: 20 ha

Masterplan: 2,5 ha

bottom of page