top of page

Duurzame bruggen Bajeskwartier Amsterdam

24 mei 2021 - Op de plek van de gesloopte Amsterdamse Bijlmerbajes wordt een compleet nieuwe woonwijk opgetrokken: het Bajeskwartier. Het ontwerp zit barstensvol knipoogjes naar het gevangenisverleden, al ligt de nadruk juist op open en groen.

Om de nieuwe wijk te verbinden met haar omgeving, zijn twee bruggen voorzien die de bestaande grachten overbruggen.


Deze twee bruggen bestaan eigenlijk uit drie bruggen: een middendeel voor gemotoriseerd verkeer en aan weerszijden twee bruggen voor fietsers en voetgangers. Bijzonder aan de buitenste bruggen is dat de leuningen gemaakt worden van de oude celdeuren. Hergebruik van materialen uit de gevangenis een belangrijk aspect geweest bij het ontwerp van de wijk.


De bruggen worden ook natuur-inclusief. In de middenberm van de bruggen voor het gemotoriseerde verkeer komt een groene strook met beplanting. Ook worden er in de richels aan de zijkanten en schuin onder de brug nestkasten voor verschillende vogels gemonteerd.


De bruggen liggen in het verlengde van de Amstelstroomlaan en Natuur-inclusieve Amstelstroombrug en dragen daarmee ook bij aan de totstandkoming van de ecologische verbinding tussen de Amstelscheg en de Watergraafsmeer.


Met de realisatie van de bruggen wordt het gevangeniseiland echt onderdeel van de stad, op het gebied van groen, op het gebied van fauna, en natuurlijk ook voor de gebruikers. Bij elkaar opgeteld wordt het groene en open karakter van het Bajes Kwartier versterkt waarin de nieuwe bewoners zich juist heel vrij kunnen bewegen.


Opdrachtgever: Bajes Kwartier Ontwikkeling CV

Bron en beeldmateriaal: K_Dekker bouw & infra


Team:

SMARTLAND landscape architects


Comments


bottom of page