top of page

Eetbare wandelpaden

In het kader van de Open Oproep Prachtige Productielandschappen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie zocht Smartland de samenwerking op met ontwerpers in de Achterhoek om te onderzoeken hoe we met landschapsontwerp kunnen bijdragen aan het versnellen van de voedseltransitie. Smartland richtte zich op de directe samenwerking met agrariërs van een biologisch melkveebedrijf die graag stappen willen zetten naar meer duurzame bedrijfsvoering in combinatie met landschapsversterking.


Smartland ontwierp natte en droge landschapselementen, als windsingels, wilgenrijen, verbrede sloten met poelen en voederheggen, passend bij het Oude IJssellandschap waar de boerderij in ligt. Met het team is het concept ‘Eetbare Wandelpaden’ ontwikkeld. Waarbij eetbaar staat voor zowel de voedzame kwaliteiten van de beplanting voor het vee, als de te plukken vruchten, noten en bladeren door bezoekers, als de mooie producten die te koop zijn in de boerderijwinkel. Een manier om mensen weer beter in contact te brengen met hun voedsel, de boer en het productielandschap.


We ontwierpen een mooie wandelroute die verschillende interessante plekken met elkaar verbindt, met informatiepanelen. Deze informeren de voorbijganger over de meerwaarde van de interventies die de boer onderneemt voor het dierenwelzijn en de landschapskwaliteit, maar ook voor een gezonde bodem en een klimaatrobuust watersysteem. Met mogelijkheden tot opschalen in de regio!


Locatie: Megchelen, NL

Type: Openbare ruimte en landschapsontwerp

Status: In uitvoering, 2024

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie

Participatie: Agrariërs

Team: Smartland, Studio Wissing, Het Struweel, Bio Boerderij Keuper Puur & Smaakvol
Ontwerp inhoud paneel: Smartland

Grafisch ontwerp paneel: Het StruweelCommentaires


bottom of page