top of page

GLUE festival

Het was enorm leuk om tijdens GLUE festival jong en oud te inspireren om met een kleine ontwerpinterventie een grote beweging in gang te zetten! In de expo ‘The Butterfly Effect’ deelden we ontwerpprojecten met jullie die deze optimistische houding van ons bureau illustreren. Van mosselkratten voor schoner water en insectenhotels voor een hogere lokale biodiversiteit tot klimaatbestendige schoolpleinen voor de toekomstige generaties. Maar ook het effect van kleinschalige ingrepen op de grote schaal, zoals het herstel van de nutriëntenstroom en biodiversiteit in het IJmeer. /// It was great fun during GLUE festival inspiring young and old to start a big movement with design interventions! In the exhibition 'The Butterfly Effect' we shared design projects with you that illustrate this optimistic attitude of our office. From mussel crates for cleaner water and insect hotels for higher local biodiversity to climate-proof schoolyards for future generations. But also the effect of small-scale interventions on a large scale, such as the restoration of the nutrient flow and biodiversity in the IJmeer.

Foto's Ilco Kemmere & Smartland landscape architects
Comments


bottom of page