top of page

Nature-based solutions Dommeltuin Stadhuis Eindhoven


De Dommeltuin rond het Stadhuis heeft onlangs transformatie ondergaan. Een project dat onderdeel is van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en haar directe omgeving en het Eindhovense UNalab project. Eindhoven is namelijk verkozen tot Europese voorbeeldstad voor het toepassen van Nature-based Solutions. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie, het tegen gaan van stedelijke hittestress en wateroverlast en het verhogen van de belevingswaarde van natuur en biodiversiteit in de stad.


De voormalige verhoogde plantvakken die voor veel wateroverlast zorgden zijn getransformeerd tot een 3-tal wadi’s die in open verbinding staan met de Dommel, waardoor het hemelwater uit de omliggende straten kan worden opgevangen en tevens het leefgebied van bijvoorbeeld de Kamsalamander wordt vergroot.


Het nieuwe ontwerp sluit aan bij de visie van Eindhoven om de Dommel meer zichtbaar te maken in de stad en de sfeer en biodiversiteit van de rivier voelbaar te maken tot in de binnenstad. Met dit project creëren we daarnaast een sterke basis waarop op de langere termijn waterhuishoudkundige ingrepen in de directe omgeving (de Molenstraat, de Oude Stadsgracht en de Rode Loper / Stadhuisplein) kunnen aansluiten. Voor het ontwerp zijn de kenmerkende cortenstalen randen van de voormalige Dommeltuin hergebruik en verdiept teruggeplaatst. Bijzonder is dat er tijdens de graafwerkzaamheden enkele oude muren van een Wolspinnerij en Lakenfabriek uit 1816 zijn gevonden. De Dommel in Eindhoven kent namelijk een rijke geschiedenis en vele bordjes langs de oever met verwijzingen naar dit verleden. Voor het eerst is ook echt een stukje hiervan blootgelegd en zichtbaar voor bezoekers.


Ontwerp: Smartland landscape architects / Impuls


Comments


bottom of page