top of page

Natuurspeeltuin Entree Marickenland uitgewerkt

29 mei 2021 - Natuurontwikkelingsproject Marickenland in Vinkeveen krijgt steeds meer vorm, naar het schetsontwerp van SMARTLAND. Belangrijk daarin is het Entreegebied vanaf de Bonkestekersweg, met daarin de natuurspeeltuin. Hier kunnen bewoners en vooral kinderen kennismaken met het nieuwe wetlandgebied, met de venige bodem, met de moerasvegetaties en met de vogels die daarbij horen. En ook met de historie van de turfwinning, zichtbaar in een herstelde diagonale sloot uit de ‘waaierverkaveling’ van het grote Ronde Veen. De speeltuin wordt uitgewerkt door bureau RIS, het eerste deel wordt nog dit jaar uitgevoerd. Daarna volgt hopelijk de rest.


Comments


bottom of page