top of page

Onderwaternatuur getijdenlandschap Rotterdam

Dit project draait helemaal om het versterken van de deltastad voor zowel mens als natuur. Het omvat een analyse en typologie-ontwerp voor maatregelen om de onderwaternatuur van de Nieuwe Maas en de aangrenzende havens van Rotterdam te versterken.


Met de deltastroom Nieuwe Maas die door het hart van de stad stroomt, heeft Rotterdam alles in huis om een plek te worden met een rijke onderwaternatuur. Een plek waar het ritme van de deltastroom midden in de stad ervaren kan worden. Met een gezonde rivier en levende oevers als basis voor het leefgebied van zalmen, spieringen, ijsvogels, bevers en in de toekomst mogelijk ook jagende zeehonden of fouragerende steuren. Dit zal blijven bijdragen aan een hoogwaardige stad waar de oevers van de rivieren natuurlijk, beleefbaar en toegankelijk zijn.


Tot nu toe heeft de onderwaternatuur relatief weinig aandacht gekregen in ontwikkelingsprojecten in de stad. Dit betekent dat er een enorme kans is om toegevoegde waarde te creëren voor de natuur in de stad!


Locatie: Nieuwe Maas, Rotterdam, NL

Type: Onderzoek, visie en landschapsontwerp

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Department of Waterways and Public Works, ARK Natuurontwikkeling

Team: OAK Consultants, SmartlandComments


bottom of page