top of page

Onderwaternatuur Rotterdam

Versterking van de deltastad voor mens en natuur


Met de deltarivier de Nieuwe Maas die door het hart van de stad stroomt, heeft Rotterdam alles in zich om dé plek te worden met een rijke onderwaternatuur. De plek waar midden in de stad het ritme van de deltarivier kan worden beleefd. Met een gezonde rivier en levende oevers als basis voor het leefgebied van zalm, spiering, ijsvogel, bever en af en toe een jagende zeehond of foeragerende steur in de toekomst. Hiermee wordt verder gebouwd aan een kwalitatief hoogwaardige stad waar de oevers van de rivieren natuurlijk, beleefbaar en toegankelijk zijn. Tot nu toe heeft de onderwaternatuur relatief weinig aandacht gekregen in ontwikkelprojecten in de stad. Daarmee ligt hier een enorme kans meerwaarde te creëren voor natuur in de stad!


OAK Consultants en SMARTLAND in opdracht van Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en ARK Natuurontwikkeling.


bottom of page