top of page

Shenshan Coastal Area

Het kustgebied van Shenshan wordt de "Blauwe Hoofdstad” van China! Blue Capital of China is een geleende term van de Europese Groene Hoofdstad.


Het kustgebied van Shenshan kan de Chinese versie een vliegende start geven, gericht op kuststeden, het verbeteren van de mariene ecologie en het leven aan de kust. In vergelijking met Singapore, zou het de voortdurende verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van huidige en toekomstige generaties moeten bevorderen door te investeren in het behoud van de natuur, de regeneratie van het mariene ecosysteem en de aanpassing van onze levensstijl aan een meer op de natuur gerichte leefomgeving.


Onze benadering van het masterplan van Shenshan Coastal Area begint bij het landschapsontwerp van de 50 km lange kustlijn. Met onze ‘landscape first, urbanisation second’ benadering ontwerpen we voor zes gebieden langs de kust van Shenshan een unieke stedelijke structuur die is aangepast aan de het onderliggende landschap.


“Symbiotic blue coastal living” is de sleutel tot de toekomst van het kustgebied van Shenshan. Onze planningsmethode "Natuurgebaseerde planning" maakt gebruik van lokale natuurlijke diversiteit als middel voor stadsplanning.

Locatie: Shenshan, CH

Type: Landschapsontwerp, masterplan

Oppervlak: 19 km2

Status: Tender

Opdrachtgever: Shenshan Administration, Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality

Team: LAB Architecture Studio, XO Projects, Smartland


Comments


bottom of page