top of page

Start bouw groene gevel NRE terrein Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. Daarnaast is Eindhoven verkozen tot Europese voorbeeldstad voor het toepassen van Nature-based Solutions. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie, het tegen gaan van stedelijke hittestress en wateroverlast en het verhogen van de belevingswaarde van natuur en biodiversiteit in de stad. SMARTLAND landscape architects werkt in opdracht van het consortium ‘!MPULS’ o.a. aan de vergroening van het voormalige gasfabrieksterrein NRE. Op het stenige terrein maakt een deel van de verharding plaats voor groen. Daarnaast krijgt ‘Gebouw 3’ een groene gevel ter verbetering van het werk- en microclimaat in het rond het gebouw en verhoging van de locale biodiversiteit. Het project wordt eind 2021 opgeleverd.
Comments


bottom of page