top of page

Zeewier & Wind

Samen met de Noordzeeboerderij, of ‘North Sea Farmers’, werkt Smartland aan het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik op zee. De Noordzee, ooit een matig voedselrijke, heldere kustzee met uitgestrekte oesterbanken als harde structuren, met een zeer soortenrijk ecosysteem. Nu vooral een voedselrijke troebele zee met een vlakke zandbodem, geen significante structuren en lage biodiversiteit. Ontwikkelingen als windparken hebben bewezen positieve effecten op dit systeem, doordat ze met een natuurinclusieve scour protection rond de palen en kabels een deel van deze verdwenen harde structuren kunnen terugbrengen. Zeewier- en mosselteelt binnen de windparken vergroten dit positieve effect, door extra structuren als eco-ankers en door extra voedsel en rust voor de bodemvissen en schaaldieren die rond deze structuren leven.


Wat in de communicatie over bijvoorbeeld wind op zee nog vaak ontbreekt, is een aansprekende weergave van deze kansen. Dit kan dienen als basis voor een breder maatschappelijk draagvlak, en ook voor meer draagvlak onder NGO's zoals het Wereld Natuur Fonds, die de kansen van meervoudig gebruik voor het versterken van het Noordzee-ecosysteem nog vaak onvoldoende zien.


In slimme structuurschetsen en vervolgens levensechte visualisaties brengen wij deze kansen voor het Noordzee ecosysteem en de biodiversiteit in beeld.
Comments


bottom of page