Transformatie Bad Vilbelpark Huizen

SMARTLAND is gevraagd om een ontwerp te maken voor de transformatie van het Vilbelpark te Huizen. Het Bad Vilbelpark ligt er op dit moment slecht bij. ’Er is achterstallig onderhoud. Het park is erg nat, de bosplantsoenen en paden zijn verzakt en onderhoud is zeer moeilijk.’ De gemeente wil daarom een plan maken om het park opnieuw in te richten, ’waardoor de bewoners weer langere tijd kunnen genieten van dit mooie stukje Huizen’.

CONTACT  SMARTLAND landscape architects |  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016