top of page

Team One Architecture geselecteerd voor de MRA opdracht Resilience by Design!

Team One Architecture is geselecteerd voor de MRA opdracht ‘Resilience by Design’, met als centrale vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de Metropoolregio Amsterdam? Met breed en enthousiast team gaan we deze uitdagende opgave aan!

TEAM: One Architecture & Urbanism, SMARTLAND landscape architects, OverMorgen, Arcadis, Jupiter, Climate Adaption Partners, Drift, WUR en University of Pennsylvania.

bottom of page