top of page

Nestkasten onder Amstelstroombrug geplaatst.

18 mei 2021 - SMARTLAND realiseert een maximaal natuur-inclusieve brug, de Amstelstroombrug. Deze nieuwe verbinding tussen Amstelkwartier en ring A10 (A2-A10) Amsterdam, gebouwd door Mobilis op basis van het ontwerp van Venhoeven CS, en in samenwerking met Steffens Nestkastbouw, begint inmiddels vorm te krijgen. In deze brug hebben we in voeten, pijlers, onderslagbalken, liggers, randelementen en landhoofden voorzieningen geïntegreerd voor 10 vogelsoorten, vleermuizen, bloemplanten, insecten, mosselen en vissen. Hiermee zal de Amstelstroombrug, die op het grensgebied van natuur en stad ligt, de meest natuur-inclusieve brug van Amsterdam zijn, misschien wel van heel Nederland.


Amsterdam stelt natuur-inclusiviteit steeds vaker als eis bij bouwprojecten. Wat ons betreft een uitstekende ontwikkeling, die geheel aansluit bij onze bureaufilosofie dat daar waar landschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden als gevolg van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, landbouwtransitie, duurzame stedelijke ontwikkeling en architectuur, we hierin standaard het stimuleren van natuur en biodiversiteit meenemen.


De Amstelstroombrug is hierin absoluut een voorbeeldproject. We realiseren hierin nestgelegenheid voor de huis- en boerenzwaluw, de gele kwikstaart, de kool- en pimpelmees, de huismus en de kauw, maar ook voor de ijsvogel en oeverzwaluw. Daarnaast zomerverblijven en kraamkamers voor dwergvleermuis en laatvlieger. Onder water leggen we een steenbed voor de rivierdonderpad aan, rivierhout voor baars en voorn en een kooiconstructie voor driehoeksmosselen. En in de landhoofden ten slotte, gekoppeld aan een brede bloemrijke middelberm over de brug, nestholtes voor bijen en hommels in de baksteenpilaren. Al met al een soort gedifferentieerd woningbouwproject voor een zeer brede doelgroep.
Comments


bottom of page