top of page

Pilot Lisdoddeteelt Burkmeer gestart.

9 september 2021 - Met enige discussie is de pilot lisdoddeteelt, rietsigaren, in het Amsterdamse poldertje de Burkmeer van start gegaan. Lokale boeren hadden weinig vertrouwen en vrezen overlast door onkruiden, de gemeente garandeert echter afdoende beheer om dit te voorkomen. Het initiatief past in de ontwikkeling waar SMARTLAND al langer mee bezig is, eerder in project Marickenland Vinkeveen, om met natte landbouw bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Het past ook bij het project Volgermeerpolder dat wij eerder ontwierpen. Op dit moment is het onderdeel van het initiatief Amsterdam Wetlands, waarbij het natte venige karakter van Waterland versterkt en beleefbaar gemaakt wordt.

In het filmpje plant Aldert van Weeren (Wetland Products) een eerste pilot veld aan.

Comments


bottom of page