top of page
Banner Brug Duivendrechtsevaart zoom.jpg

CITY

NATURE INCLUSIVE CITY

PUBLIC SPACE DESIGN

URBAN CLIMATE DESIGN

GREEN ARCHITECTURE

Delta’s zijn de meest dichtbevolkte gebieden op aarde en de komende decennia zal hun aantrekkingskracht alleen maar groter worden. Vanwege de relatief lage ligging en effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging zijn juist deze stedelijke gebieden erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatsverandering en weersextremen. Door de toenemende frequentie van hittestress, extreme regenval en droogte, door luchtvervuiling en de risico’s van overstroming, is het van groot belang om te werken aan oplossingen om steden leefbaar, veilig en klimaatbestendig te maken en houden. Hiervoor ontwikkelen we innovatieve, integrale ruimtelijke oplossingen waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen. Smartland is aangesloten bij het platform Rainproof Amsterdam en werkt al jaren intensief samen met Architecten om de stad klimaatbestendig en natuur-inclusief te maken.

​​​Referentieprojecten zijn o.a. het Inspiratieboek natuurinclusieve openbare ruimte ArenAPoort, Natuurinclusieve Amstelstroombrug (uitgevoerd), New West (uitgevoerd, Zuiderkerkprijs 2020 en genomineerd voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021) Natuurinclusieve hoogbouw Stories Buiksloterham (uitgevoerd, genomineerd voor nationale houtbouwprijs 2021), Rainproof Dommeltuin Stadhuis Eindhoven (Europees UNalab project, uitgevoerd 2021), Vergroening voormalige gasfabriek NRE-terrein Eindhoven (Europees UNalab project, in uitvoering 2021).

NATUURINCLUSIEF BOUWEN & GROENE ARCHITECTUUR

Banner New West 2 16x9.jpg

NEW WEST

Natuurinclusief woonbebouw waarin groen een belangrijks plaats krijgt op de galerijbalkons en op het terras met Stadsvenster waar gemeenschappelijke stadslandbouw kan plaatsvinden. Daarbij heeft de binnenplaats en atrium een natuurlijk waterdak en waterretentietuin. Ontwerp Olaf Gipser Architects, VURB Architects en Smartland landscape architects.

Zuiderkerprijs 2020 / Nomimatie voor award natuurinclusief bouwen en ontwerpen 2021

Banner New West 3 16x9.jpg
Postjesweg ecologische betekenis.png
Postjesweg Schema Watersysteem.png
Brug Duivendrechtsevaart dag kopie.jpg

AMSTELSTROOMBRUG

De Amstelstroombrug wordt de entree naar het nieuwe stadsdeel Amstelkwartier. Een interessante opgave omdat de brug op een markant punt in Amsterdam ligt. Binnen de ring, in stedelijk gebied, maar tegelijkertijd in het uiterste puntje van de Amstelscheg, dus ook in de natuur. Op deze overgang van stad en landschap hebben we de brug daarom als een binnenstedelijke maar nadrukkelijk natuurinclusieve brug ontworpen.

 

Er komt een bloemrijke middenberm, in de brugbalken komen de nestkasten van huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen in de brug voorzieningen voor zeldzamere planten en dieren in de stad, met schuil-, nestel- en slaapplekken voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels.

 

Brug Duivendrechtsevaart verbindt de nieuwe wijk met zowel stad als natuur en draagt bij aan het ecologische netwerk van Amsterdam.

VenhoevenCS, Smartland landscape architects, Mobilis | TBI

Brug Duivendrechtsevaart zoom kopie.jpg
Nestkasten.png
UItvoering-Amstelstroombrug.jpg
Amstelstroombrug 2.jpg
imageFot At5.jpg

PUBLIC SPACE DESIGN

Banner Stadhuis Plus.jpg

Nature-based Solutions

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. Daarnaast is Eindhoven verkozen tot Europese voorbeeldstad voor het toepassen van Nature-based Solutions. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie, het tegen gaan van stedelijke hittestress en wateroverlast en het verhogen van de belevingswaarde van natuur en biodiversiteit in de stad.

 

Smartland landscape architecture werkt in opdracht van het consortium ‘!mpuls’ aan de de vergroening van het Stadhuis Laag en omgeving, NRE terrein en het Mercado.

SHP-archeologie-6-WEB.jpg
Groene-gevel-NRE-terrein-Eindhoven.jpg
2134-MRE-Impressie-Off-Terras-V2-copy.jpg
20210908_MERCADO_DAK_3d_rain-01.jpg
20210908_MERCADO_DAK_3d_omgeving-01.jpg
Banner-Zhaili-Ecological-Flood-Embankmen

WATER

WATERFRONT DESIGN

RAIN PROOF

SEA SCAPES

RIVER SPACE DESIGN

PARKS

LANDSCAPE PARKS

WETLAND PARKS

FOREST PARKS

Banner Hefei Central Park Summer 16x9.jp
Banner Zonneveld Moerdijk.jpg

ENERGY TRANSITION

WIND ENERGY

BIODIVERS SOLAR FIELDS

BIOMASS

RURAL LANDSCAPES

WET AGRICULTURE

CLIMATE ADAPTATION

RURAL TRANSFORMATION

CULTURAL HERITAGE

Banner Dafang3.jpg
bottom of page