top of page

WATER

WATERFRONT DESIGN

RAIN PROOF

SEA SCAPES

RIVER SPACE DESIGN

Banner-Zhaili-Ecological-Flood-Embankmen

Smartland werkt op internationaal niveau aan urgente watervraagstukken. Twintig jaar aan ervaring in het omgaan met ruimtelijke opgaven in dichtbevolkte gebieden, projecteren we in stedelijke delta's over de hele wereld. Projecten omvatten kustverdediging- en dijkversterkingsopgaven, ruimte voor de rivier, verdrogingsproblematiek, maar ook stedenbouwkundige vraagstukken zoals 'bouwen in de delta' en waterfront-ontwikkeling.

 

Smartland is aangesloten bij het Platform Amsterdam Rainproof en zet zich actief in voor duurzame en klimaatrobuuste steden en openbare ruimte.

Daarnaast wordt onze expertise regelmatig ingezet bij innovaties op zee zoals aquatische voedselproductie en de meekoppelingskansen voor zon-, windenergie en de verhoging van de biodiversiteit op de Noordzee. Om dit te bewerkstelligen is SMARTLAND o.a. aangesloten bij de North Sea Farmers en het National Research Initiative 'Floating Future'.

WATERFRONTS & RIVER SPACE DESIGN

Hangzhou Banner 01.jpg
Hangzhou Banner 02.jpg

Waterfront ontwerp voor het 2022 Athlete Village Hangzhou.

Powerhouse, Benthem Crouwel & Smartland

Waterfront ontwikkeling en klimaatdijk voor het Zhaili Cluster Xiong'an, China.

EADG & Smartland

Banner-Zhaili-Ecological-Flood-Embankment WEB.jpg

Coastal vision Shenshan

'Symbiotic blue coastal living' is de sleutel tot de toekomst van het kustgebied van Shenshan. Onze nature-based ontwerpmethode maakt gebruik van lokale natuurlijke diversiteit als middel voor stadsplanning.

Tenderteam: LAB Architecture Studio, XO Projects, Smartland landscape architects

Shenshan scheme 6.png
Banner-Shenshan-2-WEB.jpg

ONDERWATERNATUUR

layout_underwater_images5_WEB.jpg
layout_underwater_images6_WEB.jpg
layout_underwater_images2_WEB.jpg

Onderwaternatuur Rotterdam

Met het project onderwaternatuur Rotterdam

versterken we de deltastad voor mens en natuur. Dit doen we door het creëren van plekken waar midden in de stad het ritme van de deltarivier kan worden beleefd. Met een gezonde rivier en levende oevers als basis voor het leefgebied van zalm, spiering, ijsvogel, bever en af en toe een jagende zeehond of foeragerende steur in de toekomst. Hiermee wordt verder gebouwd aan een kwalitatief hoogwaardige stad waar de oevers van de rivieren natuurlijk, beleefbaar en toegankelijk zijn.

 

OAK Consultants en SMARTLAND in opdracht van Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en ARK Natuurontwikkeling.

layout_underwater_images1_WEB.jpg
Rotterdam-Onderwater-getij-en-saliniteit_WEB.jpg
Onderwaterkooi Amstelstroombrug.png
Onderwaterkooi uitvoering 1.jpg
Onderwaterkooi uitvoering 2.jpg
Onderwaternatuur-Amstelstroombrug.jpg
Onderwaterkooi uitvoering 4.jpg

Onderwaternatuur Amstelstroombrug

De nieuwe Amstelstroombrug ligt op een markant punt in Amsterdam ligt. Binnen de ring, in stedelijk gebied, maar tegelijkertijd in het uiterste puntje van de Amstelscheg, dus ook in de natuur. Op deze overgang van stad en landschap hebben we de brug daarom als een binnenstedelijke maar nadrukkelijk natuurinclusieve brug ontworpen. Naast de vele geintegreede nestkasten voor vogels en vleermuizen hebben we tussen de brugpijlers hebben we ook schuil- en paaiplekken voor vissen gecreëerd.

Mobilis | TBI, VenhoevenCS architecture+urbanism, Smartland landscape architects

Banner Brug Duivendrechtsevaart zoom.jpg

CITY

NATURE INCLUSIVE CITY

PUBLIC SPACE DESIGN

URBAN CLIMATE DESIGN

GREEN ARCHITECTURE

PARKS

LANDSCAPE PARKS

WETLAND PARKS

FOREST PARKS

Banner Hefei Central Park Summer 16x9.jp
Banner Zonneveld Moerdijk.jpg

ENERGY TRANSITION

WIND ENERGY

BIODIVERS SOLAR FIELDS

BIOMASS

RURAL LANDSCAPES

WET AGRICULTURE

CLIMATE ADAPTATION

RURAL TRANSFORMATION

CULTURAL HERITAGE

Banner Dafang3.jpg
bottom of page