1/33

SMARTLAND is een multi-disciplinair landschap ontwerpbureau met een internationale focus. Met onze professionele wortels in de Nederlandse Rijn Delta hebben we ruime ervaring in het omgaan met ruimtelijke opgaven in dichtbevolkte gebieden, die we projecteren in stedelijke delta's over de hele wereld.

Vanuit dit perspectief richten we ons op de urgente uitdagingen waar de planeet op dit moment voor staat. Wij ontwikkelen innovatieve, geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor projecten waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen. Wij lossen problemen op die universeel en grensoverschrijdend zijn met designoplossingen die uniek zijn en op maat gemaakt.

Natuurlijke systemen vormen het uitgangspunt in onze zoektocht naar oplossingen. Wij zijn van mening dat kennis en specifieke belevingservaringen in het landschap onvermijdelijk leiden tot waardering en zorg voor het milieu. Wij maken landschap begrijpelijk, leesbaar en leefbaar.

 

August 21, 2020

Plattelandsvernieuwing is een van de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in China. Het land heeft de laatste decennia heeft een ongekend verstedelijkingsproces ondergaan, van een voornamelijk rurale samenleving tot naar schatting een miljard Chinezen die in 2050 in steden zullen wonen. Door deze transformatie zijn onder andere honderdduizenden dorpen verlaten. Veel van deze hebben tientallen generaties van sociale, culturele en monumentale waarde, maar missen momenteel een grote toekomstige...

August 6, 2020

Smartland werkt aan het ontwerp voor de renovatie van het Bad Vilbelpark te huizen. Begin 2019 leverde we het schetsontwerp op. Samen met de gemeente Huizen hebben we toen een participatie traject vormgegeven. Er was grote interesse vanuit de gemeente en vanuit de omwonenden om aan deze participatie deel te nemen.

Op twee avonden ontvingen we bijna 200 geïnteresseerden. In de voorbereiding hebben we ons afgevraagd hoe je zulke grote groepen actief kunt betrekken bij het ontwerp van het park. We...

August 1, 2020

Stories is een appartementengebouw in Buiksloterham, direct aan het IJ gelegen. Het hoogste punt van de bouw is nu bereikt en ligt op 45 meter. Daarmee is Stories momenteel het hoogste hybride-houten gebouw van Nederland.

Voor het ontwerp van het gebouw speelt natuur en stedelijk microklimaat een belangrijke rol. Het project bevindt zich in de oude noordelijke IJ-havens, voorheen de brakke zee-arm het IJ. Daarmee staat het gebouw aan het einde van de landschappelijke gradiënt van het achterland t...

March 11, 2020

Team One Architecture is geselecteerd voor de MRA opdracht ‘Resilience by Design’, met als centrale vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de Metropoolregio Amsterdam? Met breed en enthousiast team gaan we deze uitdagende opgave aan!

TEAM: One Architecture & Urbanism, SMARTLAND landscape architects, OverMorgen, Arcadis, Jupiter, Climate Adaption Partners,...

March 10, 2020

VenhoevenCS + SMARTLAND zijn geselecteerd om de nieuwe brug over de Duivendrechtsevaart te ontwerpen. Deze brug wordt de entree naar het nieuwe stadsdeel Amstelkwartier.

Een interessante opgave omdat de brug op een markant punt in Amsterdam ligt. Binnen de ring, in stedelijk gebied, maar tegelijkertijd in het uiterste puntje van de Amstelscheg, dus ook in de natuur. Op deze overgang van stad en landschap hebben we de brug daarom als een binnenstedelijke maar nadrukkelijk natuurinclusieve brug on...

February 1, 2020

SMARTLAND, Yuka Yoshida en DOOR Architecten werken samen aan Nature-Based Solutions voor de Gemeente Eindhoven. De stad is namelijk verkozen tot Europese demonstratiestad voor experimenten van een groot leefbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het klimaatlab van de Europese Commissie, UNaLab. In een drietal projecten langs de Dommel, het Stadhuis en het NRE-terrein gaan we o.a. de stedelijke hittestress en wateroverlast aanpakken en de biodiversiteit en leefbaarheid vergroten. 

January 10, 2020

Vanaf 2020 maakt SMARTLAND onderdeel uit van de stadswijngaard Wijn van BRET. Deze wijngaard, opgericht door Jeroen van der Voorn en Yvonne Modderman en maakt onderdeel uit van onze circulaire bedrijven campus naast Station Amsterdam Sloterdijk. Jaarlijks werkt een enthousiaste club stadse wijnboeren aan het in stand houden van dit uniek stukje stadslandbouw. Prosit!

January 3, 2020

Op maandag 16 december de eerste paal geslagen van de nieuwe horecagelegenheid Vondeltuin in het Vondelpark. De vernieuwing van de Vondeltuin is het eerste vastgoedproject dat de gemeente circulair heeft aanbesteed.

October 28, 2019

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Veel Hagenaars willen graag meer groen of speelplekken in de stad. Maar nu de stad hard groeit, is ruimte schaars. Ook auto’s nemen veel ruimte in beslag. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is de uitdaging. Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht zijn drie bekende verkeersknelpunten in Den Haag waar het verkeer vaak vast staat. Zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid staan onder druk.

Ontwerpers Léon Emmen (SMARTLAND landscape architects...

October 11, 2019

Het natuurinclusieve Stories Buiksloterham van Olaf Gipser Architects en SMARTLAND landscape architects is onderwerp van discussie tijdens de Open Building avond. Dinsdag 15 oktober, De Tolhuistuin.

September 17, 2019

Op maandag 16 september vond de inloopavond voor het nieuwe circulaire paviljoen en openbare ruimte van de Vondeltuin plaats; de nieuwe parel voor het Vondelpark! Een ontwerp van DOOR Architecten en SMARTLAND landschapsarchitecten in samenwerking met Bouwbedrijf De Nijs, Cauberg Huygen, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en OMRT.

September 16, 2019

Op 18 september 2019 presenteert Smartland ‘Zeg ken jij de mosselmand?’ Ons idee, dat de biodiversiteit op en om de waterspiegel van stedelijk water bevordert, is door de jury gekozen tot één van de zes finalisten. De MOSSELMAND gaat over biodiversiteit rond de waterspiegel. Dus over planten en dieren onder, op of net boven het Utrechtse water. In de oude steden ontbreekt het biodiverse evenwicht tussen helder water, waterplanten en oeverplanten, met mosselen en slakken, schaatsenrijders en wate...

August 22, 2019

De herontwikkeling van het verlaten dorp Dafang op het platteland van China is begonnen. De strategie voor het project is om een aantrekkelijke en flexibele ruimte te creëren waar Chinese en Nederlandse ontwerpers en kunstenaars uit verschillende vakgebieden kunnen samenwerken en een nieuwe generatie toeristen en inwoners kunnen inspireren. Het project is een samenwerking van NEXT Architects, SMARTLAND landscape architects en IVEM.

June 21, 2019

De aanplant van lisdodde teelt in Marickenland gaat van start! De provincie Utrecht treft in juni 2019 voorbereidingen voor deze pilot. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

De pilot van 50 hectare zal circa 10 jaar duren, waarbij we onderzoeken hoe lisdodde het beste groeit, wat het effect is op het watersysteem en de natuur, en wat er nodig is om de oogst mogelijk te maken. 

May 20, 2019

Het team ‘Parel voor het Park’, bestaande uit DOOR architecten, SMARTLAND landscape architects, Cauberg Huygen, Bouwbedrijf De Nijs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en OMRT, heeft de opdracht voor een nieuw circulair horecapaviljoen voor de Vondeltuin gegund gekregen. De beoordeling van de gemeente, de toekomstige exploitant en van de omwonenden was unaniem.

Het gebouw zal voldoen aan de hoge ambities gesteld door de Gemeente Amsterdam op het gebied van circulair bouwen en inkopen. Naast circul...

Please reload

CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 423 742 77 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016