CONTACT  Kastrupstraat 11G, 1043CR Amsterdam | +31 6 400 422 40 | info@smartland.nl | www.smartland.nl | © 2016
1/30

SMARTLAND is een multi-disciplinair landschap ontwerpbureau met een internationale focus. Met onze professionele wortels in de Nederlandse Rijn Delta hebben we ruime ervaring in het omgaan met ruimtelijke opgaven in dichtbevolkte gebieden, die we projecteren in stedelijke delta's over de hele wereld.

Vanuit dit perspectief richten we ons op de urgente uitdagingen waar de planeet op dit moment voor staat. Wij ontwikkelen innovatieve, geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor projecten waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen. Wij lossen problemen op die universeel en grensoverschrijdend zijn met designoplossingen die uniek zijn en op maat gemaakt.

Natuurlijke systemen vormen het uitgangspunt in onze zoektocht naar oplossingen. Wij zijn van mening dat kennis en specifieke belevingservaringen in het landschap onvermijdelijk leiden tot waardering en zorg voor het milieu. Wij maken landschap begrijpelijk, leesbaar en leefbaar.

 

October 28, 2019

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Veel Hagenaars willen graag meer groen of speelplekken in de stad. Maar nu de stad hard groeit, is ruimte schaars. Ook auto’s nemen veel ruimte in beslag. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is de uitdaging. Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht zijn drie bekende verkeersknelpunten in Den Haag waar het verkeer vaak vast staat. Zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid staan onder druk.

Ontwerpers Léon Emmen (SMARTLAND landscape architects), Cor Simon (BoschSlabbers Landschapsarchitecten), Wendy v...

October 11, 2019

Het natuurinclusieve Stories Buiksloterham van Olaf Gipser Architects en SMARTLAND landscape architects is onderwerp van discussie tijdens de Open Building avond. Dinsdag 15 oktober, De Tolhuistuin.

September 17, 2019

Op maandag 16 september vond de inloopavond voor het nieuwe circulaire paviljoen en openbare ruimte van de Vondeltuin plaats; de nieuwe parel voor het Vondelpark! Een ontwerp van DOOR Architecten en SMARTLAND landschapsarchitecten in samenwerking met Bouwbedrijf De Nijs, Cauberg Huygen, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en OMRT.

September 16, 2019

Op 18 september 2019 presenteert Smartland ‘Zeg ken jij de mosselmand?’ Ons idee, dat de biodiversiteit op en om de waterspiegel van stedelijk water bevordert, is door de jury gekozen tot één van de zes finalisten. De MOSSELMAND gaat over biodiversiteit rond de waterspiegel. Dus over planten en dieren onder, op of net boven het Utrechtse water. In de oude steden ontbreekt het biodiverse evenwicht tussen helder water, waterplanten en oeverplanten, met mosselen en slakken, schaatsenrijders en watervlooien. De oevers zijn van steen, het water is voedselrij...

August 22, 2019

De herontwikkeling van het verlaten dorp Dafang op het platteland van China is begonnen. De strategie voor het project is om een aantrekkelijke en flexibele ruimte te creëren waar Chinese en Nederlandse ontwerpers en kunstenaars uit verschillende vakgebieden kunnen samenwerken en een nieuwe generatie toeristen en inwoners kunnen inspireren. Het project is een samenwerking van NEXT Architects, SMARTLAND landscape architects en IVEM.

June 21, 2019

De aanplant van lisdodde teelt in Marickenland gaat van start! De provincie Utrecht treft in juni 2019 voorbereidingen voor deze pilot. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

De pilot van 50 hectare zal circa 10 jaar duren, waarbij we onderzoeken hoe lisdodde het beste groeit, wat het effect is op het watersysteem en de natuur, en wat er nodig is om de oogst mogelijk te maken. 

May 20, 2019

Het team ‘Parel voor het Park’, bestaande uit DOOR architecten, SMARTLAND landscape architects, Cauberg Huygen, Bouwbedrijf De Nijs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en OMRT, heeft de opdracht voor een nieuw circulair horecapaviljoen voor de Vondeltuin gegund gekregen. De beoordeling van de gemeente, de toekomstige exploitant en van de omwonenden was unaniem.

Het gebouw zal voldoen aan de hoge ambities gesteld door de Gemeente Amsterdam op het gebied van circulair bouwen en inkopen. Naast circulariteit staan de thema’s architectuur en samenwerking centr...

May 1, 2019

De stad van de toekomst, Stad maken in tijden van grote transities. Tien ontwerpvisies voor de vijf grootste steden van Nederland.

​De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ liep van januari – eind november 2018. Aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werd gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

De onderliggende vraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere sys...

April 12, 2019

Afgelopen 1 april en 11 april organiseerde de Gemeente Huizen 2 bewoners avonden met als onderwerp de toekomst van het Bad Vilbelpark. Smartland Landschapsarchitecten presenteerde op deze twee avonden een analyse van de recente problemen in het park en een voorstel voor de aanpak van deze problemen met betrekking tot wateroverlast en omvallende bomen. In het tweede deel van de presentatie werden een aantal kansen, mogelijke ingrepen en voorstellen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark aan de bewoners voorgelegd. De ontwerpers hadden nadrukkelijk...

March 14, 2019

Met 76.000 panelen gaat dit nieuwe zonnenpark elektriciteit opwekken voor 9.000 huishoudens. Zonnepark Moerdijk is tevens de locatie voor een baanbrekend onderzoek van Shell, Naturalis en Smartland naar het optimaliseren van de positieve invloed van zonneparken op de biodiversiteit van het landelijk gebied.

March 12, 2019

Zonnepark Moerdijk is de locatie voor een baanbrekend onderzoek naar optimaliseren van de positieve invloed van zonneparken op biodiversiteit (met name insecten) van het landelijk gebied. Shell Sustainable Energy richt zich op het ontwikkelen en uitrollen van duurzame energieprojecten om bij te dragen de energietransitie als onderdeel van de klimaatopgave. Naast deze opgave is ook het stoppen van de afname, en herstel van biodiversiteit één van de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Hiervoor is onlangs het Deltaplan Biodiversiteit opgesteld,...

February 22, 2019

Op 14 februari 2019 heeft SMARTLAND, samen met WAM architecten, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, Stadfactor, Observatorium, De Kabelfabriek, Witteveen+Bos en TNO Mobility, de resultaten van het BNA Onderzoek 'Stad van de Toekomst' gepresenteerd op het Jaarcongres stedelijke transformatie in het Evoluon te Eindhoven. Het project is een ontwerpstudie op een gebied van 1x1 km in het Central Innovation District (CID), in Den Haag. Het gebied is nu een belangrijk transportknooppunt met drie treinstations (CS, HS en Laan Van NOI). In de toekomst worden...

January 31, 2019

Vanaf 1 februari is SMARTLAND gevestigd in de 'Tuin van BRET', Het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland!

January 31, 2019

SMARTLAND ondersteunt, in samenwerking met Bui-TeGewoon | groenprojecten, Staatsbosbeheer in het Provinciale project ‘Toekomstperspectief Amsterdam Wetlands’. Hierbij gaat het om het bereiken van een ‘Inhoudelijk gedeeld perspectief en uitvoeringsagenda’, als eerste deelresultaten van het Projectplan Waterland-Oost.

January 22, 2019

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. Een Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de (versnelde) ontwikkeling van woningbouwlocaties in de directe nabijheid van stations mogelijk te maken en de agglomeratiekracht van Zuid-Holland maximaal te benutten. Moeten bepaalde bedrijven wijken voor huizen? Kun je wonen in de buurt van industrie zonder overlast? Hoe behoud je werkgelegenheid? Kortom, hoe kunnen werken en wonen in de komende decennia...

Please reload