top of page

Natuurinclusieve Amstelstroombrug

VenhoevenCS en Smartland zijn geselecteerd om de nieuwe brug over de Duivendrechtsevaart te ontwerpen - de Amstelstroombrug. Deze brug vormt de entree van het nieuwe district Amstelkwartier en bevindt zich op een prominente plek in Amsterdam. Binnen de ringweg, in een stedelijk gebied, maar tegelijkertijd aan het uiterste puntje van de Amstelscheg. Op deze overgang tussen stad en landschap hebben we de brug ontworpen als een binnenstedelijke, maar expliciet natuurinclusieve brug: een bloemrijke middenberm, nestkasten voor de huis- en boerenzwaluw in de brugbalken, kraamkamers voor vleermuizen in de middenpijlers en nesten voor de ijsvogel en oeverzwaluw in de zijpijlers. De brug biedt ook voorzieningen voor zeldzamere planten en dieren in de stad, met schuil-, nest- en slaapplaatsen voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels. De Amstelstroombrug verbindt de nieuwe buurt met zowel de stad als de natuur en draagt bij aan het ecologische netwerk van Amsterdam.


Locatie: Amsterdam, NL

Type: Groene architectuur en openbare ruimte

Oppervlak: 0,7 ha

Status: Gerealiseerd 2022

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Team: Mobilis, TBI, VenhoevenCS Architecture & Urbanism, Smartland
bottom of page